Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 10, 2022
Trang chủ Thông Báo Đơn Hàng

Thông Báo Đơn Hàng

Tuyển 10 Nữ làm hộ lý chăm sóc người cao tuổi tại tỉnh Kanagawa

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 10 Nữ – Độ tuổi: 19 - 30 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 12 Nam làm gia công kim loại tấm tại Kanagawa

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 12 Nam – Độ tuổi: 18 - 28 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 3 Nam làm hàn bán tự động kết cấu

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 3 Nam – Độ tuổi: 18 - 32 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 4 Nam làm bẻ thép, lắp ghép, uốn thép

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 4 Nam – Độ tuổi: 25 - 35 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 4 Nam làm phun sơn thân vỏ ô tô

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 4 Nam – Độ tuổi: 18 - 30 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 3 Nữ làm chế biến thực phẩm

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 3 Nữ – Độ tuổi: 18 - 32 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 3 Nữ làm thu hoạch hành lá, dâu tây, khoai

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 3 Nữ – Độ tuổi: 20 - 30 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 6 Nam làm tháo lắp giàn giáo

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 6 Nam – Độ tuổi: 20 - 30 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 4 Nữ làm may quần áo phụ nữ, trẻ em

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 4 Nữ – Độ tuổi: 18 - 35 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 2 Nam làm sơn nhà, hàn xì

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 2 Nam – Độ tuổi: 18 - 30 Tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

BÀI VIẾT MỚI

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MỚI